STON VI HAFT I AVEL

Här presenterar vi ston som sedan 1989 har varit i avel hos oss på Idyllen.