HITTA HIT

Idyllens Stuteri

Fjärlöv 1347

288 90 VINSLÖV

VÄGBESKRIVNING FRÅN HÄSSLEHOLM: Kör väg 119 mot Broby. Vid skylt FJÄRLÖV 2, sväng höger. Kör 2km. Vid skylt SÖNDREVÅNG, sväng höger. 200 m på grusvägen, första gården på höger sida.

VÄGBESKRIVNING FRÅN VINSLÖV: Kör mot Sörby och fortsätt till Gumlösa. Vid kyrkan sväng vänster vid skylt FJÄRLÖV 4. Kör 4 km. Vid skylt SÖNDREVÅNG, sväng vänster. 200 m på grusvägen, första gården på höger sida.

VÄGBESKRIVNING FRÅN KNISLINGE: Kör mot Hässleholm. Sväng av mot Vinslöv/Gumlösa. Vid kyrkan sväng höger vid skylt FJÄRLÖV 4. Kör 4 km. Vid skylt SÖNDREVÅNG, sväng vänster. 200 m på grusvägen, första gården på höger sida.
KARTA